Právní oznámení

Oznámení
Informace na těchto webových stránkách, ať už vyjádřené či implikované, jsou poskytnuty ''jako takové'' bez jakékoliv záruky a to včetně (ale neomezeně v rámci) implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro jakékoliv konkrétní účely a neporušení práv třetích stran. I když se poskytnuté informace považují za pravdivé, mohou obsahovat chyby a nepřesnosti. Adria Home nebude za žádných okolností odpovědna za žádné  mimořádné, nepřímé či následné škody vztahující se na tyto materiály, pokud nebudou způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslného provinění. Účel těchto webových stránek je ilustrační. Webové stránky mohou obsahovat fotografie ukazující položky nespadající do standardní výbavy nebo produkty, které nemusí být na všech trzích dostupné. Produkty se mohou změnit v rámci technických specifikací a komerčních detailů a také v souvislosti s určitými regulacemi. Doporučujeme vždy kontaktovat vašeho vybraného prodejce Adria a získat podrobné informace před zakoupením.
Adria Home a její dceřiné společnosti a autorizovaní prodejci pravidelně monitorují ale nezodpovídají za jakékoliv obsahy jakýchkoli externích odkazů. Provozovatelé webových stránek, které s nimi spojujeme nesou veškerou odpovědnost.

Autorská práva
Autorská práva © Adria Home d.o.o., Črnomejl, Slovinsko. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory, a jejich uspořádání na stránkách Adria Home podléhají autorským právům a jiným ochranám duševního vlastnictví. Tyto objekty se nesmí kopírovat za účelem osobního použití či distribuce, a také nesmí tyto objekty být upraveny a publikovány na jiných stránkách. Některé webové stránky Adria Home mohou obsahovat obrázky, jejichž autorská práva náleží třetím stranám.

Ochranné známky
Pokud není naznačeno jinak, veškeré známky na internetových stránkách Adria Home podléhají právům ochranné značky Adria Home, toto platí obzvlášť na její známky, názvy modelů, firemních log a symbolů.

Žádné licence
Adria Home chtěla dosáhnout inovativních a informativních internetových stránek. Doufáme, že o této kreativní snaze budete přesvědčeni stejně jako my. Nicméně musíte pochopit, že Adria Home si musí chránit své Duševní Vlastnictví, a to včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Odpovídajícím způsobem jste tímto upozorněni, že ani tyto internetové stránky a ani jakékoliv materiály v nich neudělují nebo nebudou považovány za udělení licence duševního vlastnictví Adria Home žádné osobě.

Ochrana dat
Ochrana dat a bezpečnost dat jsou pro nás velmi důležité. Vaše data jsou sbírány v souladu s příslušnými právními požadavky. Při používání našich služeb může být požadováno poskytnutí vašich osobních dat. Poskytnutí těchto informací je dobrovolné. Vaše osobní data jsou používány ve striktním souladu se zákony o ochraně dat. Osobní data poskytnuté webovým stránkám Adria Home se používají jako součást smluvní procedury a pro zpracování vašich požadavků. Zpracovávání a používání vašich osobních dat pro konzultace, reklamy a průzkum trhu se uskuteční pouze s vaším výslovným svolením. Pokud dáte své svolení pro výše uvedené účely, dáváte povolení k používání vašich osobních dat také ostatním dceřiným společnostem Adria Home nebo dodatečným třetím stranám, vaše data mohou těmto stranám být také přeneseny. Pokud se nejedná o tento případ, vaše data nebudou přeneseny žádným jiným stranám. Můžete své svolení v budoucnu kdykoliv zrušit.

Uživatelská data
Když navštívíte naše online stránky, vaše IP adresa, stránka, která vás na nás odkázala a podrobnosti o webových stránkách, které u nás navštěvujete budou automaticky uloženy spolu s datumem a délkou vaší návštěvy pouze pro statistické účely. Na tyto data se nevztahují osobní spojitosti. Statistické vyhodnocení těchto dat se provádí pouze v anonymním formátu.

Používání cookies
Data na těchto webových stránkách se sbírají a ukládají pro marketingové a optimalizační účely. K tomuto účelu se mohou používat cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou lokálně uloženy do mezipaměti internetového prohlížeče uživatele. Cookies povolují reidentifikaci internetového prohlížeče. Sbíraná data nebudou používána k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek bez dřívějšího svolení a nebudou spojeny s osobními daty týkající se osoby, na které pseudonym odkazuje. Vaše svolení na sbírání a ukládání dat můžete kdykoliv v budoucnu zrušit.
Pokud nesouhlasíte s využitím cookies, změňte prosím nastavení Vašeho prohlížeče.

Právo na informace
V souladu s legislativou můžete požádat o informace o tom, zdali jsou data uloženy, a pokud ano, jaká data týkající se vás či vašeho pseudonymu jsou uloženy a to kdykoliv a zdarma.

Mazání a korektura dat
Na požadavek samozřejmě ihned vymažeme nebo opravíme jakákoliv data které o vás máme v souladu s příslušnými právními požadavky. 

Přesun
Aktuálně nenabízíme šifrovaný přesun dat, To znamená, že data, která vložíte, mohou být potenciálně přečtena neautorizovanou osobou. Pokud si nepřejete použít internet, můžete také poslat Váš požadavek faxem či na adresu Adria Home, d. o. o., 8340 Črnomelj, Slovenia.