VY SI VYSNĚTE, MY VÁM VYTVOŘÍME

Adria nabízí nejprofesionálnější jednoduchý výběr a nákup pro provozovatele glampingových a kempových rezortů. Nabízíme unikátní celkový servis, od standardizace až po individualizaci ubytovacích jednotek, jejich poprodejní servis a záruky. Plus nabízíme plnou konzultační podporu v architektonických výzvách, dodání a instalaci.

Produkty

  • Mobilní domy
  • Mobilní stany
  • Plovoucí domy
  • Modulární domy
  • Individualizované produkty

Služby

  • Dodání & instalace
  • Údržba & náhradní díly
  • Každoroční inspekce
  • Renovace
  • Profesionální podpora 

Řešení

Adria nabízí nejprofesionálnější jednoduchý výběr a nákup pro provozovatele glampingových a kempových rezortů. Nabízíme unikátní celkový servis, od standardizace až po individualizaci ubytovacích jednotek, jejich poprodejní servis a záruky. Plus nabízíme plnou konzultační podporu v architektonických výzvách, finanční služby, dodání a instalaci, a dokonce i výkup použitých jednotek.

1. VYTVÁŘENÍ ZÁMĚRU skrz analýzu a rešerši trhu na základě našich znalostí.
2. KONZULTACE KONCEPTU založená na našem know-how a zkušenostech. Vyberte si z kempingu, glampingu, tematických parků a vesniček.
3. PROVEDITELNOST A PLÁNOVÁNÍ jako je finanční analýza, evaluace projektu a ROI.
4. VEDENÍ PROJEKTU s nejlepšími architektonickými a krajinářskými řešeními.
5. DESIGN PRODUKTU a příprava konceptu s oceněnými produkty.
6. VIZUALIZACE PROJEKTU díky vysoce kvalitní, multidimenzionální prezentaci.
7. IMPLEMENTACE PROJEKTU a vylepšení klíčových manažerských strategií. Předpokládaný vývoj zisku.